Träningsrapport, december 2015

På grund av hälsoskäl så är framtiden för Konsert 2032 oviss. Jag genomgår just nu en neurologisk utredning av avvaktar vårens kommande undersökningar och tester innan jag tar beslutet om jag ska fortsätta eller inte.

Jag har utförligt beskrivit orsaken i ett tidigare inlägg som du hittar här.

Här kommer träningsrapporten för december 2015. Värdet inom parentes avser föregående månad.

Antal övningspass: 28 st (30 st)
Antal timmars övning: 6,9 tim (10,0 tim)
Medeltal per vecka: 1,7 tim (2,5 tim)
Formmedel: 2,49 av 5 möjliga (2,46)

Rapport-december-2015-A

Träningsmängd under perioden.

Rapport-december-2015-B

Formvärde under perioden.

Läs mer om mål och upplägg på övningssidan →

Lämna en kommentar