Samarbete med BRY – Barns Rättsskydd

Under de närmsta åren kommer Konsert 2032 att samarbeta med BRY, Barns Rättsskydd, kring insamling och utdelning av 2032-stipendiet. BRY är en ideell föreningen som vill bidra till att skapa ett samhälle där vi skyddar de mest sårbara. Deras arbete ligger väl i linje med mina tankar bakom 2032-stipendiet.

BRY har som främsta syfte att verka för ökad rättssäkerhet för alla barn här i Sverige genom att skapa opinion, genomföra aktioner och inspirera andra att värna våra barns rättigheter.

På sikt kommer verksamheten i Konsert 2032 att läggas i en egen stiftelse och samarbetet med BRY innebär att jag nu kan bygga upp projektet i lugn och ro innan det är dags för nästa steg.

Lämna en kommentar