Arkiv | Projektsamarbeten RSS för den här sektionen

Samarbete med BRY – Barns Rättsskydd

Under de närmsta åren kommer Konsert 2032 att samarbeta med BRY, Barns Rättsskydd, kring insamling och utdelning av 2032-stipendiet. BRY är en ideell föreningen som vill bidra till att skapa ett samhälle där vi skyddar de mest sårbara. Deras arbete ligger väl i linje med mina tankar bakom 2032-stipendiet. BRY har som främsta syfte att […]