Lite legato

Här är en legatoövning från dagen övningspass i stugan.

Lämna en kommentar